Zdrowie

Pierwsza pomoc – kursy

W naszym kraju co roku ginie kilka tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na takie przerażające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy poruszane w czasie szkolenia, są zależne od uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.