Usługi

Sprzątanie strychów i piwnic – nie musisz tego robić sam

Nie wszystkie odpady powinny znaleźć się w zwyczajnym pojemniku na odpady. Powody tych ograniczeń są rozmaite – czasem odpady mają za duże rozmiary, czasem jest to sprzeczne z funkcjonującymi w naszym kraju przepisami. Jak radzić sobie z tymi problematycznymi śmieciami? Możemy przetransportować je do pobliskiego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien pracować jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach niekiedy mamy możliwość wybierać spośród kilku punktów. Niestety to rozwiązanie przydatne jest tylko dla tych, którzy mają własny samochód oraz odpowiednią ilość wolnego czasu. Pozostali odpowiedzialnie zrobią, stawiając na wypożyczenie kontenera na śmieci.

Sprzątanie strychów oraz renowacje – dlaczego warto zamówić kontener na odpady?

W toku przeróżnego typu prac wytwarzane są niestandardowe odpady. Zazwyczaj są to przebudowa domu i – chodzi z reguły o znaczne wolumeny gruzu, jak również pudeł po artykułach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie również idealnym rozwiązaniem, jeżeli planujemy opróżnianie strychu – wtedy pomieścimy w nim wszelkie nieużywane od dawna zepsute urządzenia, stare meble i sprzęty. Porządkowanie strychów czy roboty budowlane staną się znacznie mniej uciążliwe, jeśli z okna pomieszczania do kontenera będzie prowadzić specjalny rękaw, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez konieczności częstego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Jak działa usługa sprzątania strychów i piwnic oraz kontenerowego wywozu śmieci?

Sprzątanie strychów, ale również kontenerowy wywóz rozmaitych śmieci, to usługi oferowane między innymi przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o ustalonej pojemności, który ten w czasie określonym w umowie wypełnia zalegającymi meblami bądź odpadami remontowymi. Kontener jest następnie wywożony z miejsca prac, a jego zawartość przekazywana jest do miejsca, w którym zostanie zutylizowana zgodnie z obowiązującym prawem.