Usługi

Ochrona osób i mienia: co to takiego?

Na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/ sprawdzisz, kto oferuje ochronę Kraków.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]