Usługi

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Więcej informacji o pracy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]