Branża budowlana Usługi

Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Ochrona fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Kto przeprowadzi izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zlecić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnej sytuacji. Wszak zastosowanie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest również dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje groźba podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby izolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również warto powierzyć profesjonalistom, ponieważ nierzadkim błędem mniej doświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo wykorzystanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Nieodpowiednie wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.