Usługi

Komu potrzebne są badania operatorów?

W tym miejscu dowiesz się, jak zamówić badania operatorów Bielsko

Do pracy w wielu zawodach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym zamierza pracować badany. Inne testy wykonywane są dla sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze więc napisać parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich czasie sprawdzane.

Prawo a badania operatorów

Częstość wykonywania oraz rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy jednak pamiętać, że wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że niezbędne są inne badania lub niektóre części są w konkretnym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test sprawdzający możliwości intelektualne. Potem wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zahamować. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]