Usługi

Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

Więcej o usługach coacha kariery uzyskasz tutaj

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu jest niezmiernie konkurencyjny i wymusza ciągłe dopasowywanie się do jego aktualnych wymagań. Z tej przyczyny tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownikafirmy, ale także efektywna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Coach psycholog – pomoc dla dyrektorów i właścicieli przedsiębiorstw

Profesjonalny coach biznesu służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i ewentualne zmiany. Za sprawą wsparcia może ona dużo skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale również tworzy nowe perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na ambicjach i postanowieniach klienta, toteż sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na zrealizowanie określonych założeń. Kto często postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? Są to przede wszystkim menedżerowie oraz prezesi firm, którzy pragną rozwijać własne umiejętności w sektorze kierowania i planowania pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – wstępne spotkanie i poznanie celów klienta

Podstawą dającej pożądane rezultaty współpracy z coachem kariery, jest gruntowne poznanie klienta. Dlatego inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym określeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najważniejszych zwycięstw oraz porażek zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najlepszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także wybrać częstotliwość i ilość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Pierwsze spotkanie nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez telefon albo komunikator. Po zakończeniu określonej serii sesji coach opracowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia, a także gdzie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]