Usługi

Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne również dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać stosowną licencję, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby przystępujące do testu muszą również spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE, minimum średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. kiedy mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.