Usługi

Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Wejdź na tlumaczalnia.pl, aby znaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości państw świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo zwykłych i poświadczonych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że online bez trudu można wyszukać darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często obowiązkowe, np. gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza oszacować koszt przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Elementy wpływające na finalną cenę tłumaczenia

Ostateczny koszt tłumaczenia tekstu kształtują poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy niż translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład dokumentów handlowych, artykułów medycznych bądź prac dyplomowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych pomyłek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Należy zaakcentować, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu czy dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału lub odpisu, a także przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]