Usługi Zdrowie

Badania wysokościowe – bądź bezpieczny podczas pracy na wysokości

Dowiedz się, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko Biała

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów ponad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Na czym polegają te badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów BHP powinna odbywać się z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii oraz laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem). Badania przeprowadza się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W toku badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co roku.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]