Usługi finansowe

Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Sprawdź, jak łatwo użyć generator not księgowych, wejdź na https://tinyurl.com/y6u2eeb9.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Należy podkreślić, że notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Wszak poślizg we wniesienia należności może być kwestią krótkotrwałych problemów z wypłacalnością czy zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Skorzystaj za darmo z generatora not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]