Usługi finansowe

Co to jest restrukturyzacja?

Jeśli spółka przechodzi głęboki kryzys, długi wobec kontrahentów zwiększają się z tygodnia na tydzień, a rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najlepszym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na wypróbowanie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj rosnące zadłużenie

Restrukturyzacją można nazwać transformację przedsiębiorstwa dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w następstwie zwiększenie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z maja 2015 r.. Nowe prawo dostarcza mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, więc jest zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm. Również postępowania trwają krócej niż przed wejściem w życie obecnych przepisów i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: powstrzymać wykonanie niepomyślnych ugód, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza uchronić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Wymieniony powyżej akt prawny wymienia 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się zazwyczaj właściciele spółek obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w sprawach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sąd decyduje o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po przygotowaniu oraz zaakceptowaniu spisu zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednak w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji trwa statystycznie około pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia szeroką ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sama wyznacza, na własną rękę przeprowadza negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sędziego jest tu tylko potwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.

Trzeba zaakcentować, że istnieją ograniczenia, które wpływają na to, jaki wariant restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnym przypadku. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przewyższa 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku konieczne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego bądź układowego. Czynności restrukturyzacyjne są zagmatwane, w związku z tym jeżeli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale wahasz się, który typ będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.