Usługi finansowe

Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Jeśli interesujesz się automatyczną windykacją, koniecznie kliknij w to miejsce.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących przepisach. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta droga windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w wyznaczonym terminie bezsprzecznie się zwiększa. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może przygotować własne scenariusze czynności wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, określając między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, następnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Wreszcie, gdy wyliczone powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi też wyraźną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]