Usługi finansowe

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, uzyskasz na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. W takim wypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm czasem spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni co jakiś czas dopominać się od kontrahenta wniesienia należności za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Z uwagi na wspomniany wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, jednakże powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do stałego śledzenia wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Lecz już przy kilkuset dokumentach monitoring przelewów przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu i likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]