Ochrona i bezpieczeństwo Szkolnictwo

Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – przepisy o ochronie danych osobowych

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest o wiele więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto przyszły administrator musi wykazać, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas kursu słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, usuwanie danych osobowych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentów.