Branża prawna

Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie pracy, prawie rodzinnym, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Ogromną część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy oraz zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Działalność Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.