Branża budowlana

Właściwa hydroizolacja niezbędna w każdym budynku

Odpowiednie zabezpieczenie budynków przed niepożądanym wpływem wody jest ogromnie ważne. Nawet znakomicie wykonany, solidny budynek, zbudowany z wysokogatunkowych materiałów, może ulec destrukcji na skutek działania wody. Stanie się tak, jeżeli nie dopełni się obowiązku zrobienia hydroizolacji czy też przeprowadzi ten proces nieodpowiednio bądź z zastosowaniem słabo działających materiałów.

Z jakiego powodu hydroizolacja jest niezbędna?

Każdy budynek może mieć kontakt z wodą, nie tylko w przypadkach, gdy znajduje się na obszarze podmokłym. Wilgoć szkodzi zaś wszystkim materiałom budowlanym (przede wszystkim cegłom glinianym) – rozpulchnia je, uszkadza tynki i sprawia, iż obiekt nie tylko jest nieestetyczny z powodu mokrych ścian, ale też zwyczajnie niszczeje. Utrudnia to jego używanie, a czasami wręcz, ze względu na wilgoć w pomieszczeniach, uniemożliwia ich zamieszkanie. Oczywiście najbardziej zagrożone destrukcyjnym działaniem wody są fundamenty, a to one stanowią o stabilności budynku, co powoduje, że ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Ponadto wilgotne fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Działanie wody i wynikające z tego konsekwencje istotnie zmniejszają też wartość budynku, rozsądniej zatem ochronić się przed taką sytuacją, wybierając stosowną hydroizolację.

Skuteczna hydroizolacja

Do ochrony budynków przed kontaktem z wodą stosuje się różne techniki i materiały, zawsze jednak, kiedy pragnie się trwałości oraz skutecznej ochrony, należy wybrać materiały doskonałej jakości, dostarczane przez cenionych producentów. W innym przypadku po krótkim czasie konieczna może być wymiana izolacji, jej naprawa bądź uszczelnienie, co generuje wielkie koszty i wymaga rozległych prac remontowych.
Jeśli chodzi o typy hydroizolacji, to wykonuje się hydroizolację poziomą i pionową. Pozioma chroni przed wciąganiem wody przez ściany fundamentów, pionowa zaś zabezpiecza obiekt przed wilgocią z zewnątrz.